W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.
Organizatorem konkursu jest Factoria Monika Tkacz-Tokajuk.
Regulamin dostępny na stronie www.kuchniamoichmarzen.pl oraz w siedzibie organizatora przy ul. A. Mickiewicza 4/18.

KONKURS ZAKOŃCZONY! DZIĘKUJEMY.

Organizator konkursu: Factoria Monika Tkacz-Tokajuk z siedzibą w Warszawie, ul. Mickiewicza 4/18, 01-517 Warszawa